| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 10/III/10 Rady Gminy w Mniowie

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835) Rada Gminy w Mniowie uchwala, co następuje:

§ 1. Szczegółową klasyfikację zmian wydatków budżetowych określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2013” do uchwały Nr 3/XLIX/10 Rady Gminy w Mniowie z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na rok 2010 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po zmianach - globalna kwota:

- dochodów budżetowych – 33.121.319 zł

- wydatków budżetowych – 44.076.864 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 10/III/10
Rady Gminy w Mniowie
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 10/III/10
Rady Gminy w Mniowie
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »