| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/185/2012 Rady Gminy Wodzisław

z dnia 27 lipca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. d, i   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 211, art. 212 ust. 1   pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2   pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3   art. 222 ust. 1, ust. 2   pkt 1, 2, 3   art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2   pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1   pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.)   Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   W Uchwale Nr XVII/137/2012 Rady Gminy Wodzisław z   dnia 27 stycznia 2012 r. w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2012 r. wprowadza sie następujące zmiany:  

1)   § 1   otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy na 2012 r. w   wysokości:   20.144.912,05 zł.  

2)   § 2   otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na 2012 r. w   wysokości:   20.591.635,05 zł.  

2.   Dokonuje się zmian w   planie wydatków budżetowych na 2012 r. zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały.  

3.   Załącznik Nr 4   do Uchwały Nr XVII/137/2012 Rady Gminy Wodzisław z   dnia 27 stycznia 2012 r. w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2012 r. pod nazwą "Zadania inwestycyjne roczne w   2012 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 2   do niniejszej uchwały  

4.   Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XVII/137/2012 Rady Gminy Wodzisław z   dnia 27 stycznia 2012 r. w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wodzisław na 2012 r. pod nazwą "Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkamio samorządu terytorialnego w   2012 r." po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 3   do niniejszej uchwały  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  


Uzasadnienie

1)   Wydatki budżetowe zwiększono o   kwotę 36.673 zł.  

-   w dziale 600   - Transport i   łączność o   kwotę 36.673 zł. z   przeznaczeniem na:  

a)   "Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 768 na odcinku od miasta Jędrzejów do granicy województwa" - dotacja celowa - 7.266 zł.  

b)   "Przebudowę dróg powiatowych" - 9.407 zł.  

c)   bieżące utrzymanie dróg gminnych - 20.000 zł.  

2)   Wydatki budżetowe zmniejszono o   kwotę 36.673 zł.  

-   w dziele 750   - administracja publiczna o   kwotę 36.673 zł z   tytułu zminiejszenia wynagrodzeń - odprawy emerytalne.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/185/2012
Rady Gminy Wodzisław
z dnia 27 lipca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/185/2012
Rady Gminy Wodzisław
z dnia 27 lipca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/185/2012
Rady Gminy Wodzisław
z dnia 27 lipca 2012 r.
Zalacznik3.pdf

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Ludwiczak

Radca prawny, specjalizujący się w tematach związanych z obsługą prawną przedsiębiorców, prawem korporacyjnym, zamówieniami in house, publicznym transportem zbiorowym i Compliance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »