| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/144/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne

z dnia 28 września 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w   związku z   art. 211 i   art. 212 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.)  

RADA GMINY UCHWALA, co nast   ę   puje:  

§   1.  

Dokonuje się zmian w   planie dochodów budżetowych na 2012 rok zgodnie z   Załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Dokonuje się zmian w   planie wydatków budżetowych na 2012 rok zgodnie z   Załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   3.  

Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XVI/90/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z   dnia 20 stycznia 2012 r. w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r. pod nazwą: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w   2012 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   4.  

Załącznik Nr 4   do Uchwały Nr XVI/90/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z   dnia 20 stycznia 2012 r. w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r. pod nazwą: „Zadania inwestycyjne roczne w   2012 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4   do niniejszej uchwały.  

§   5.  

Załącznik Nr 5   do Uchwały Nr XVI/90/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z   dnia 20 stycznia 2012 r. w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r. pod nazwą: „Wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5   do niniejszej uchwały.  

§   6.  

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/90/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z   dnia 20 stycznia 2012 r. w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r. pod nazwą: „Zadania jednostek pomocniczych w   ramach funduszu sołeckiego w   2012 roku.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6   do niniejszej uchwały.  

§   7.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   8.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/144/2012
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 28 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/144/2012
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 28 września 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/144/2012
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 28 września 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/144/2012
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 28 września 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/144/2012
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 28 września 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/144/2012
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 28 września 2012 r.
Zalacznik6.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »