| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/170/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Wojciechowice oraz określenia granic ich obwodów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późń. zm.) Rada Gminy w Wojciechowicach, uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujący plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Wojciechowice:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bidzinach wchodząca w skład Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Bidzinach do obwodu, której należą: Bidziny, Jasice, Kunice od numeru 1 do numeru 43, Lisów od numeru 13 do numeru 77, Łopata od numeru 1 do numeru 22, Ługi, Smugi, Wlonice,

2) Publiczne Gimnazjum w Bidzinach wchodzące w skład Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Bidzinach do obwodu, którego należą: Bidziny, Drygulec, Gierczyce, Jasice, Kaliszany, Koszyce, Kunice, Lisów, Łopata, Ługi, Łukawka, Mierzanowice, Mikułowice, Orłowiny, Sadłowice, Smugi, Stodoły – Kolonie, Stodoły – Wieś, Wlonice, Wojciechowice.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wojciechowice.

§ 3. Tracą moc uchwały:

1) uchwała Nr VI/23/99 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Wojciechowice

2) uchwała Nr X/42/99 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 12 maja 1999 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Wojciechowice,

3) uchwała Nr XXX/173/2002 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Wojciechowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Uzasadnienie

Do uchwały Nr XXVII/170/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Wojciechowice oraz określenia granic ich obwodów.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) rady gmin ustalają plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę, a także określają granice ich obwodów. Sieć szkół podstawowych i gimnazjów powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnienie obowiązku szkolnego z uwzględnieniem postanowień art. 17 ust. 1 – 4 ustawy o systemie oświaty. W związku z przekazaniem z dniem 13 lutego 2012 r. Publicznej Szkoły Podstawowej w Gierczycach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Stodołach – Koloniach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Wojciechowicach do prowadzenia Stowarzyszeniu Na Rzecz Edukacji Gminy Wojciechowice „ Dzieci Naszym Dobrem ” zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w planie sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Wojciechowice. Granice obwodów Publicznej Szkoły Podstawowej w Bidzinach oraz w Publicznym Gimnazjum w Bidzinach nie uległy zmianie. Granice obwodów Publicznej Szkoły Podstawowej w Gierczycach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Stodołach – Koloniach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Wojciechowicach zostały określone w umowie określającej tryb i szczegółowe warunki przekazania szkół.

Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Wojciechowice, dnia 18.02.2013 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Pismo "Niebieska Linia"

Dwumiesięcznik poświęcony problematyce przemocy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »