| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/177/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wojciechowice w 2013r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 11 ust. 1 i 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wojciechowice w 2013r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wojciechowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/177/2013
Rady Gminy w Wojciechowicach
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXVII/177/2013 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wojciechowice w 2013r.

Zmiana ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt nakłada na gminy obowiązek sporządzania corocznego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Przedstawiona propozycja programu zapewni odpowiednią opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz ograniczenie bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Wojciechowice.

Natomiast w celu wypełnienia obowiązku określonego w art. 11a ust. 7 ustawy wyżej cytowanej, projekt niniejszego programu został przekazany do zatwierdzenia podmiotom wskazanym w ustawie, które zaopiniowały go pozytywnie i nie wniosły żadnych uwag i wniosków. Informujemy również, że zawarta została umowa ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy Wojciechowice, z lekarzem weterynarii oraz z gospodarstwem rolnym na czasowe przetrzymywanie zwierząt.

Biorąc pod uwagę powyższe zasadne jest podjęcie przez Radę Gminy w Wojciechowicach niniejszej uchwały.

Wojciechowice dnia 21.01.2013 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcowska Mariusz Boruch

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »