| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 30/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 29 marca 2013r.

w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Rady Gminy w Mniowie Nr 10/XXVII/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2013 rok

w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Rady Gminy w   Mniowie  Nr 10/XXVII/2013 z   dnia 30 stycznia 2013 r. w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy  Mniów na 2013 rok  

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Kielcach w   składzie:  

Przewodniczący: Zbigniew Rękas– Zastępca Prezesa Izby  

Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw, Monika Dębowska – Sołtyk, Joanna Marczewska (sprawozdawca), Ewa Midura, Ireneusz Piasecki  

na  podstawie art. 11 ust.1 pkt. 2   w związku z   art. 12 ust. 1   ustawy z   dnia 7   października 1992 r. o   regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. z   2012 r. poz.1113)  

             

p o   s t a   n a   w i   a  

uznać, że uchwałą Nr 16/XXIX/2013 z   dnia 26 marca 2013 w   sprawie zmian w   budżecie  gminy Rada Gminy w   Mniowie usunęła nieprawidłowości występujące w   uchwale Nr 10/XXVII/2013 z   dnia 30 stycznia 2013 r. w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy  Mniów na 2013 rok wskazane przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Kielcach w   uchwale Nr  24/2013 i   w tym zakresie umorzyć wszczęte postępowanie.  

                                         

U z   a s a   d n i   e n i   e  

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Kielcach wszczęło postępowanie nadzorcze w   stosunku do uchwały Rady Gminy w   Mniowie  Nr 10/XXVII/2013 z   dnia 30 stycznia 2013 r. w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy  Mniów na 2013 rok z   uwagi  na występujące w   tej uchwale nieprawidłowości polegające na:  

-   nieprawidłowym ustaleniu kwoty rezerwy na zarządzanie kryzysowe, co stanowi  naruszenie art. 26 ust. 4   ustawy z   dnia 26 kwietnia 2007 r. o   zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z   późn. zm.)  

-   nieustaleniu limitu zobowiązań na wyprzedzające finansowanie wydatków ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej, co stanowi naruszenie art. 212 ust. 1   pkt 6   w związku z   art. 89 ust. 1   pkt 4   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.)  

-   nieprawidłowej klasyfikacji wydatków na pomoc finansową w   dziale 600 –„Transport i   łączność”, rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” w   § 2320 „Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, co jest niezgodne z   rozporządzeniem Ministra Finansów z   dnia 2   marca 2010 r. w   sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i   rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z   późn. zm.)  

Na podstawie art. 12 ust.1 ustawy o   regionalnych izbach obrachunkowych Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Kielcach w   uchwale Nr 24/2013 z   dnia 5   marca 2013 roku wskazało powyższe nieprawidłowości a   także sposób ich usunięcia poprzez:  

-   określenie rezerwy na zarządzanie kryzysowe w   wysokości spełniającej wymogi art. 26 ust. 4   ustawy o   zarządzaniu kryzysowym tj. nie niższej niż 62.432,10 zł,  

-   określenie limitu zobowiązań na wyprzedzające finansowanie wydatków ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej w   kwocie 205.763 zł w   § 10 uchwały budżetowej w   punkcie 4   „wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej w   kwocie 205.763 zł i   zmniejszyć limit zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu o   kwotę 205.763 zł,  

-   określenie wydatków w   budżecie w   dziale 600 –„Transport i   łączność”, rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” w   paragrafie 2710 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” lub/i paragrafie 6300 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i   zakupów inwestycyjnych”.  

Wskazany został również przez Kolegium termin usunięcia w/w nieprawidłowości do 29 marca 2013 roku.  

We wskazanym przez Kolegium terminie i   w określony przez Kolegium sposób Rada Gminy w   Mniowie uchwałą Nr 16/XXIX/2013 usunęła nieprawidłowości występujące w   uchwale Nr Mniowie Nr 10/XXVII/2013 z   dnia 30 stycznia 2013 r. w   sprawie uchwalenia budżetu Gminy  Mniów na 2013 rok.  

W związku z   powyższym Kolegium RIO w   Kielcach postanowiło jak w   sentencji  

 

 

 

Przewodniczący Kolegium  


 

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accace Polska

Accace jest jednym z liderów firm doradczo-outsourcingowych, obecną na rynku od 2006 roku. Zatrudniamy ponad 550 profesjonalistów, w tym prawników, doradców podatkowych, księgowych i finansistów oraz specjalistów kadrowo-płacowych. Accace doradza ponad 2 000 klientom w 13 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »