| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/225/13 Rady Gminy Krasocin

z dnia 24 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/197/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.) Rada Gminy Krasocin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/197/12 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów wprowadza się następującą zmianę:

po §2, dodaje się §2a w brzmieniu:

Gmina Krasocin przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasocin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od dnia 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy Krasocin


Jacek Włodarczyk


Uzasadnienie

Na podstawie art. 6r ust. 3 w związku z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) dopuszcza się możliwość wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

FPA Group

Outsourcing księgowości, kadr i płac oraz usługi prawne i konsultingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »