| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/22/2015 Rady Gminy w Wojciechowicach

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Wojciechowicach NR XXXII/121/2009 z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm. ), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r., poz. 849), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym (Dz. U. z 2013r., poz. 465 z późń. zm.), oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013r., poz. 1381 z późn. zm.), art. 47§ 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2012r., poz. 749 z późn. zm.) Rada Gminy w Wojciechowicach uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/121/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości , leśnego i rolnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku - wykaz inkasentów wraz z wysokością prowizji określonej procentowo w poszczególnych sołectwach w rubryce Imię i Nazwisko inkasenta w tabeli Lp 4 wyrazy "Maria Gołąb" zastępuje się wyrazami "Grażyna Patyk" , w tabeli Lp 7 wyrazy "Robert Kopacz" zastępuje się wyrazami " Danuta Ślusarz" , w tabeli Lp 8 wyrazy "Witold Wesołowski" zastępuję się wyrazami "Jacek Majcher", w tabeli Lp 13 wyrazy "Alicja Zarychto" zastępuje się wyrazami "Marzena Zakrzewska" , w tabeli Lp 20 wyrazy "Anna Bądźwól" zastępuje się wyrazami "Mirosław Mierzyński"

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wojciechowice.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wojciechowicach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie do poboru podatków od roku 2015.


Uzasadnienie

Zgodnie z § 2 uchwały Nr XXXII/121/2009 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 14 sierpnia 2009 r w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso, inkasentami podatków wyznaczono sołtysów poszczególnych wsi gminy Wojciechowice.

W roku 2015 przeprowadzono wybory sołtysów na terenie tut. gminy. W pięciu sołectwach wybrano nowych sołtysów. Wobec powyższego w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały zawierającym wykaz inkasentów należało uwzględnić zaistniałe zmiany.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dremel

BIG ON DETAIL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »