| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/102/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej

z dnia 14 września 2015r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 12 § 4, § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112 ze zm.) - działając na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku tworzy się odrębny obwód głosowania w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej.

2. Numer i granice utworzonego odrębnego obwodu głosowania oraz siedzibę obwodowej komisji wyborczej określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na terenie miasta i gminy Kazimierza Wielka w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Janusz Wątek


Załącznik do Uchwały Nr XV/102/2015
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 14 września 2015 r.

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

16

Szpital Kazimierza Wielka ul. Partyzantów 12

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej ul. Partyzantów 12


Uzasadnienie

Głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania utworzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) Obwód głosowania w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Rada Miejska tworzy na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej na podstawie art. 12 wymienionej wyżej ustawy. Z posiadanych informacji, uzyskanych od Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej wynika, że w dniu wyborów przewiduje się obecność 67 pacjentów. Uwzględniając powyższe, podjęcie przez Radę Miejską uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania jest zasadne.
Zgodnie z wyżej przedstawionym stanem prawnym i faktycznym, Burmistrz Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej wystąpił z wnioskiem o utworzenie w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej przy ul. Partyzantów 12 obwodu głosowania nr 16.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Samsonowicz

Ekspert serwisu Comperia.pl, specjalizuje się w finansach osobistych i rynku kredytowym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »