| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/65/2015 Rady Gminy Opatowiec

z dnia 12 listopada 2015r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1, art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokosci górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2015 r., poz. 735), Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. (M.P. z 2015 r., poz. 1029) Rada Gminy w Opatowcu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Opatowiec:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 do 5,5 tony włącznie 472,66 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 697,63 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 910,71 zł

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o których mowa w art. 8 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów,

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 595,96 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 708,76 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 889,08 zł

4) od ciągnika siodłowego i balastowego , o których mowa w art. 8 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnoscią rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) 889,08 zł

6) od przyczep i naczep, o któych mowa w art. 8 pkt. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłacznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 22 miejsc 889,08 zł

b) równej lub wyższej niż 22 miejsc 1710,00 zł

§ 2. Traci moc Uchwała Nr II/7/2014 r. Rady Gminy w Opatowcu z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Malec


Załącznik do Uchwały Nr XIV/65/2015
Rady Gminy Opatowiec
z dnia 12 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

zalaczniki 1 2 3

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »