| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/167/16 Rady Gminy Łagów

z dnia 24 lutego 2016r.

zmieniająca uchwałę Nr XVIII/162/16 Rady Gminy Łagów z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/140/15 Rady Gminy Łagów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż gmina Łagów osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 515 z późn. zm.), i art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ( t.j.Dz. U. z 2015, poz. 2156 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Łagów Nr XVIII/162/16 z dnia 27 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/140/15 Rady Gminy Łagów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż Gmina Łagów osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania § 1 zmienia się w ten sposób, że:

1. w pkt 1. słowa " w § 4 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie" zastępuje się słowami " w § 4 ust.1 po pkt 1) dodaje się pkt1a) w brzmieniu:"

2. w pkt 2. słowa " w § 4 ust. 1 pkt 5) otrzymuje brzmienie" zastępuje się słowami " w § 4 ust.1 po pkt 5) dodaje się pkt5a) w brzmieniu:"

3. w pkt 3. słowa " w § 4 ust. 1 pkt 6) otrzymuje brzmienie" zastępuje się słowami " w § 4 ust.1 po pkt 6) dodaje się pkt 6a) w brzmieniu:"

4. w pkt 4. słowa " § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie" zastępuje się słowami " w § 4 po ust 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Marek Bartkiewicz


Uzasadnienie

W związku z uwagami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach dotyczącymi zapisu uchwały Rady Gminy Łagów Nr XVIII/162/16 z dnia 27 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/140/15 Rady Gminy Łagów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż Gmina Łagów osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dokonano zmiany w/w uchwały zgodnie ze wskazaniami.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »