| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/260/2010 Rady Miejskiej Łasin

z dnia 31 marca 2010r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych


Na podstawie art. 6 ust. 2 w związku z art.6 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.1) ), oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.2) ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie oraz podmioty posiadające zezwolenie, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
1) jednorazowy wywóz odpadów komunalnych - 13,72 zł.; z pojemnika 110 l
2) jednorazowy wywóz odpadów komunalnych - 14,96 zł.; z pojemnika 120 l
3) jednorazowy wywóz odpadów komunalnych - 137,16 zł.; z pojemnika 1100 l
4) dzierżawa pojemnika 110 l w miesiącu - 2,80 zł.;
5) dzierżawa pojemnika 120 l w miesiącu - 4,28 zł.;
6) dzierżawa pojemnika 1100 l w miesiącu - 15,60 zł. Stawki nie zawierają podatku VAT.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/165/2008 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 grudnia 2008 r.w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2009 r. Nr 4, poz. 75).
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, a ponadto podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TECE Sp. z o.o.

Producent i dystrybutor produktów w zakresie techniki sanitarnej i grzewczej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »