| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/ 249/2010 Rady Gminy Jeżewo

z dnia 5 października 2010r.

w sprawie opłaty targowej


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 , art. 40 ust.1, art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 ; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128 ,; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 173, poz.1218,; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, ; z 2009r. Nr 52 poz. 420,Nr 157 poz. 1241,; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675 ) oraz art. 15 i art. 19 pkt. 1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz.844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223 poz. 1463,; z 2009r. Nr 56 poz. 458, Nr 215 poz. 1674) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60, Nr 85, poz.727, Nr 86,poz. 732, Nr 143, poz. 1199; z 2006r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz.1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007r. , Nr 112,poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192 poz. 1378,; z 2008r. Nr 118, poz.745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1316, Nr 209, poz. 1318, Nr 209, poz. 1320; z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 57, poz. 466, Nr 131 poz. 1075, Nr 157 poz. 1241, Nr 166 poz. 1317, Nr 168 poz. 1323, Nr 213 poz. 1652, Nr 216 poz. 1676, ; z 2010r. Nr 40poz. 230, Nr 57 poz. 355, Nr 127 poz. 858, Nr 167 poz. 1131 ) Rada Gminy Jeżewo uchwala , co następuje:
§ 1. Ustala się stawki opłaty targowej za każdy dzień sprzedaży w wysokości:
1. Od sprzedaży z ręki, koszyków, skrzynek i wiader - 4,00 zł
2. Od sprzedaży ze stołu o wymiarach 2,40 m x 1,00m - 5,00 zł
3. Od sprzedaży z wózka, przyczepki, samochodu osobowego - 9,00 zł
4. Od sprzedaży z samochodu dostawczego do 2,5 t - 12,00 zł
5. Od sprzedaży z przyczepy lub samochodu ciężarowego - 19,00 zł
6. Od sprzedaży z namiotu - 18,00 zł
§ 2. Dzienna opłata targowa o której mowa w § 1 od 1 osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej nie może przekroczyć kwoty określonej corocznie przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych.
§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonuje się sprzedaży.
§ 4. Opłatę targową pobiera inkasent w bloczku wpłat będącym drukiem ścisłego zarachowania i rozlicza miesięcznie w kasie Urzędu Gminy Jeżewo .
§ 5. Na inkasenta wyznacza się Urząd Gminy Jeżewo
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżewo.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r.
§ 8. Traci moc uchwała Rady Gminy w Jeżewie Nr XVIII/117/08 z dnia 12 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.
Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wiśniewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »