| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 87/11 Prezydenta Grudziądza

z dnia 23 marca 2011r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam w roku 2011 średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w:

1)Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Grudziądzu, z siedzibą przy ul. Parkowej 12, w wysokości 2.566,62 zł (słownie: dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 62/100);

2)Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Grudziądzu, z siedzibą przy ul. Nadgórnej 30/32, w wysokości 2.707,68 zł (słownie: dwa tysiące siedemset siedem złotych 68/100);

3)Domu Pomocy Społecznej Nr 3 w Grudziądzu, z siedzibą przy ul. Dywizjonu 303 Nr 4, w wysokości 2.390,53 zł (słownie: dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt złotych 53/100).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.


Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175 poz.1362 z późn. zm.):

- średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku (art. 60 ust. 2 pkt 2),

- średni miesięczny koszt utrzymania w domu pomocy społecznej oznacza kwotę rocznych kosztów działalności domu wynikającą z utrzymania mieszkańców, z roku poprzedniego, bez kosztów inwestycyjnych, wydatków bieżących na remonty i zakupy związane z realizacją programu naprawczego, powiększoną o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, podzieloną przez liczbę miejsc, ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby mieszkańców w poszczególnych miesiącach roku poprzedniego w domu (art. 6 pkt 15).

Ustalony i opublikowany średni miesięczny koszt stanowić będzie podstawę do uzyskiwania opłaty za pobyt mieszkańców kierowanych do domów pomocy społecznej przez poszczególne gminy wg zasady zawartej w art. 60 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej (ogłoszenie stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane).

z up. Prezydenta Grudziądz
Wiceprezydent Grudziądza


Przemysław Ślusarski

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Odzyskaj.info

Odszkodowania i wypadki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »