| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/206/11 Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Bydgoszczy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, oraz z 2010r. Nr 28, poz.142 , Nr 28, poz. 146 i Nr 106, poz. 675, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230) - uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Nadaje się nazwę imienia Stanisława Niewiteckiego nowo powstałej ulicy w rejonie ulic Fordońskiej i Pilickiej, stanowiacej działki nr 99/9, 99/11w obr. 255 , nr 81/3, 81/5 w obr. 253

2. Przebieg ulicy o której mowa w § 1.1 ilustruje załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Roman Jasiakiewicz


Uzasadnienie

Stanisław Niewitecki (1904-1969) - kolekcjoner numizmatyk, współzałożyciel Towarzystwa Numizmatycznego w Bydgoszczy, zasłużony obywatel. Urodził się 26 kwietnia 1904 r. w Gołańczy koło Wągrowca. Z Bydgoszczą związał się na całe życie. Tutaj ukończył Miejską Szkołę Handlową, pracował i jednocześnie udzielał się społecznie. Przy jego czynnym uczestnictwie 22 listopada 1935 r. powstało Towarzystwo Numizmatyczne w Bydgoszczy, w którym pełnił funkcję skarbnika. Po wojnie ponownie włączył się w dzieło utworzenia w Bydgoszczy organizacji numizmatycznej. Miał duży udział w powołaniu 26 października 1954 r. Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Archeologicznego. W powstałym Oddziale Bydgoskim pełnił początkowo funkcję kierownika zespołu numizmatyków, a następnie od 1960 r., kiedy wyodrębniono koło numizmatyczne, sprawował najpierw funkcję kierownika koła, a od 1964 r. funkcję prezesa tegoż koła. Na tym stanowisku pozostał do chwili śmierci. Stanisław Niewitecki aktywnie pracował społecznie w wielu innych organizacjach sportowych, turystycznych i innych. Był też inicjatorem kilku ważnych dla Bydgoszczy akcji. Wymienić należy tutaj przede wszystkim działalność w Komitecie Budowy Pomnika Henryka Sienkiewicza oraz zainicjowanie wydania medali poświęconych Adamowi Grzymale-Siedleckiemu i Henrykowi Sienkiewiczowi. Udzielał się w pracach Rady Bibliotecznej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej. W 1961 r. za swoje zasługi został uhonorowany odznaką "Bydgoszcz Zasłużonemu Obywatelowi". W dowód uznania zasług Zmarłego dla środowiska bydgoskich numizmatyków Sekcja Numizmatyczna od 1970 r., a później Oddział Bydgoski, nosi jego imię. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy posiada w swych zbiorach fragment skarbu oraz 1162 monety i banknoty zakupione z jego kolekcji. W 1979 r. Oddział Bydgoski wydał pamiątkowy menniczy medal z popiersiem Patrona na rewersie. Znane też są inne medale z jego podobizną. W 1999 r., w trzydziestą rocznicę śmierci, po okolicznościowej sesji odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą Stanisławowi Niewiteckiemu. Tablica została zawieszona na ścianie budynku przy ul. Jagiellońskiej 2 od strony Placu Teatralnego, gdzie przez lata mieszkała rodzina Niewiteckich.


Załącznik do Uchwały Nr XIII/206/11
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Józef Edmund Nowicki

CONEXIS Kancelaria Zamówień Publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »