| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/122/2011 Rady Miejskiej w Mroczy

z dnia 28 października 2011r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłaty

Na podstawie art. 13b ust. 3 i 4 oraz ust. 6 pkt. 2 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323 z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się na wniosek Burmistrza, zatwierdzony przez zarządzającego drogami, strefę płatnego parkowania w Mroczy, przy Placu 1 Maja, w której pobierane będą we wszystkie dni robocze, w godzinach od 8.00 do 16.00 opłaty określone niniejszą uchwałą.

§ 2. Ustala się następujące stawki za parkowanie pojazdów samochodowych:

a) za parkowanie nie dłużej jak pół godziny - 1,25 zł,

b) za pierwszą godzinę parkowania i każdą następną - 2,50 zł.

§ 3. Ustala się opłaty abonamentowe za parkowanie:

a) miesięczną - 63,50 zł,

b) kwartalną - 123,00 zł,

c) półroczną - 186,00 zł,

d) roczną - 372,50 zł.

§ 4. Opłaty wymienione w uchwale pobierać będzie wyznaczony pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

§ 5. Wyznacza się w strefie płatnego parkowania trzy zastrzeżone stanowiska postojowe (kopertę) przy Placu 1 Maja w Mroczy tj. jedno miejsce przed posesją nr 12, jedno miejsce przed posesją nr 13, jedno miejsce przed posesją nr 14, w celu korzystania z nich na prawach wyłączności, całodobowo oraz wyłącza się trzy stanowiska postojowe przy Placu 1 Maja 20 oznaczone białymi liniami ukośnymi.

§ 6. Traci moc uchwała Nr LIII/60/10 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłaty.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Romuald Rosiński


Uzasadnienie

Z zapisów ustawy o drogach publicznych wynika, iż Rada Gminy na wniosek Burmistrza ustala strefę płatnego parkowania, w której pobierane będą opłaty w wysokości określonej przez Radę. Niniejsza uchwała określa stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz sposób pobierania wymienionej opłaty.

W związku z tym uchwałę uważa się za zasadną.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Romuald Rosiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »