| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/122/2011 Rady Miejskiej w Mroczy

z dnia 28 października 2011r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłaty

Na podstawie art. 13b ust. 3 i 4 oraz ust. 6 pkt. 2 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323 z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się na wniosek Burmistrza, zatwierdzony przez zarządzającego drogami, strefę płatnego parkowania w Mroczy, przy Placu 1 Maja, w której pobierane będą we wszystkie dni robocze, w godzinach od 8.00 do 16.00 opłaty określone niniejszą uchwałą.

§ 2. Ustala się następujące stawki za parkowanie pojazdów samochodowych:

a) za parkowanie nie dłużej jak pół godziny - 1,25 zł,

b) za pierwszą godzinę parkowania i każdą następną - 2,50 zł.

§ 3. Ustala się opłaty abonamentowe za parkowanie:

a) miesięczną - 63,50 zł,

b) kwartalną - 123,00 zł,

c) półroczną - 186,00 zł,

d) roczną - 372,50 zł.

§ 4. Opłaty wymienione w uchwale pobierać będzie wyznaczony pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

§ 5. Wyznacza się w strefie płatnego parkowania trzy zastrzeżone stanowiska postojowe (kopertę) przy Placu 1 Maja w Mroczy tj. jedno miejsce przed posesją nr 12, jedno miejsce przed posesją nr 13, jedno miejsce przed posesją nr 14, w celu korzystania z nich na prawach wyłączności, całodobowo oraz wyłącza się trzy stanowiska postojowe przy Placu 1 Maja 20 oznaczone białymi liniami ukośnymi.

§ 6. Traci moc uchwała Nr LIII/60/10 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłaty.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Romuald Rosiński


Uzasadnienie

Z zapisów ustawy o drogach publicznych wynika, iż Rada Gminy na wniosek Burmistrza ustala strefę płatnego parkowania, w której pobierane będą opłaty w wysokości określonej przez Radę. Niniejsza uchwała określa stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz sposób pobierania wymienionej opłaty.

W związku z tym uchwałę uważa się za zasadną.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Romuald Rosiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »