| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/162/12 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego

z dnia 22 sierpnia 2012r.

uchylenia uchwały nr XV/130/12 z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Aleksandrowie Kujawskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "h" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) uchwala się, co następuje :

§ 1. Uchyla się uchwałę nr XV/130/12 z dnia 23 lutego 2012 roku z sprawie zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Aleksandrowie Kujawskim.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Aleksandrowa Kujawskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.


Uzasadnienie

Uchwałą nr XV/130/12 z dnia 23 lutego 2012r. Rada Miejska zmieniła Statut Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Aleksandrowie Kujawskim. W § 4 Statutu dodano pkt l w brzmieniu "Środowiskowy Dom Samopomocy realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej skierowane do uczniów objętych pomocą w zakresie dożywiania poprzez przygotowanie posiłku" oraz pkt 8 w brzmieniu "Zadanie, o którym mowa w pkt 7 finansowane jest przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski".

Uchwała weszła w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Po wejściu uchwały w życie nadzór Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zarzucił uchwale naruszenie przepisów materialnych tj . art 17 ust l pkt 14 w zw. z art 18 ust l pkt 5 i art 51a ust 2 ustawy z 12 marca 2004r. O pomocy społecznej. Zdaniem organu nadzoru realizowanie zadania własnego w zakresie dożywiania dzieci poprzez przygotowanie posiłków w Środowiskowym Domu Samopomocy jest niedopuszczalne nawet gdyby miałoby być finansowane przez Gminę. Argumentację nadzoru Wojewody Kujawsko - Pomorskiego podziela Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej.

Gmina Miejska uwzględniając wątpliwości prawne organu nadzoru wdrożyła inne procedury mające na celu zabezpieczenie posiłków dla młodzieży objętych pomocą w zakresie dożywiania. Działanie te były tym bardziej uzasadnione, że argumentacja przywołana przez organ nadzoru w kontekście wyjaśnień Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej uprawdopodabniała możliwość skutecznego wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a w konsekwencji uchylenia przedmiotowej uchwały.

Pismem z dnia 2 lipca 2012r. doręczono do Gminy skargę Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na uchwałę Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego nr XV/130/12 z dnia 23 lutego 2012r., która została przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. Argumentacja, wnioski i zarzuty zawarte w skardze uzasadniają z dużym stopniem prawdopodobieństwa możliwość uchylenia uchwały przez Sąd, co potwierdza radca prawny Urzędu. Bacząc, że Gmina Miejska niepewna rozstrzygnięcia nadzoru wdrożyła efektywne rozwiązania zapewniające dożywianie dzieci objętych pomocą społeczną, wysokie prawdopodobieństwo uchylenia uchwały, podjęcie decyzji o uchyleniu uchwały nr XV/130/12 z dnia 23 lutego 2012r. jest w pełni uzasadnione.

Podjęcie uchwały pozwoli zakończyć postępowanie sądowe przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy, na etapie przed wejściem w spór.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

PWSK

Pomagamy firmom oraz instytucjom wprowadzać systemy do ewidencji i inwentaryzacji majątku trwałego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »