| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/165/2012 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.61 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391)uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest uiszczana miesięcznie do dnia 15 każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest uiszczana w kasie Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kuj. nr konta: 35 9551 0002 0100 2219 2000 0001

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golub-Dobrzyń.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Mieczysław Gutmański


Uzasadnienie

W wyniku zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. podjętych 1 lipca 2011 r. gminy mają obowiązek objąć wszystkich właścicieli zamieszkanych nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. W celu wywiązania się z nowych obowiązków Rada Miasta Golubia-Dobrzynia powinna przyjąć uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała przewiduje, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane miesięcznie do 15 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Taki tryb uiszczania opłat został przyjęty w celu zapewnienia płynności budżetu miasta.

Stawki opłaty oraz sposób jej naliczania zostały podane w uchwale w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi akt prawa miejscowego i jest podstawą prowadzenia dalszych działań mających na celu wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

VGD

VGD jest międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie audytu, podatków, księgowości, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »