| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/530/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 28 stycznia 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.[1]) ), uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XVII/318/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Poz. 427 z późn. zm.[2]) ), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

diagnostyczno-lecznicze procedury medyczne w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i ogólnopediatrycznej oraz specjalistycznej opieki stomatologicznej;";

2) w § 11 w pkt 1 po lit. b dodaje się lit. c w brzmieniu:

Zespół Specjalistycznej Opieki Stomatologicznej,".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wiceprzewodniczący Sejmiku


Ryszard Bober


Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji:

Niniejszą uchwałą zmienia się załącznik do uchwały Nr XVII/318/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy, zmieniony uchwałami Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Nr XXVI/442/12 z dnia 24 września 2012 r. i Nr XXVIII/480/12 z dnia 19 listopada 2012 r.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) statut nadaje podmiot tworzący.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Projekt uchwały nie podlega procedurze uzgodnień.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Uchwałą Nr XVII/318/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. został nadany Statut Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy, a następnie zmieniony uchwałami Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Nr XXVI/442/12 z dnia 24 września 2012 r. i Nr XXVIII/480/12 z dnia 19 listopada 2012 r.

Obecna zmiana statutu jest konsekwencją realizacji uchwały Nr XXVII/453/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, tj. Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy i Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Bydgoszczy. Zmiana polega na dopisaniu do § 11 Statutu Szpitala kolejnego przedsiębiorstwa, włączanej Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej, jako "Zespołu Specjalistycznej Opieki Stomatologicznej". Ze względu, że przez połączenie Szpitala z Przychodnią, rozszerzył się zakres udzielanych przez Szpital świadczeń medycznych, zmianie uległ również zapis pkt 1 w § 9, któremu nadaje się brzmienie: "diagnostyczno-lecznicze procedury medyczne w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i ogólnopediatrycznej oraz specjalistycznej opieki stomatologicznej".

5. Ocena skutków regulacji:

Uchwała nie powoduje skutków finansowych dla budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


[1]) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz.1092 oraz z 2012 r. Poz. 742.

[2]) Zmiany tekstu wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2012 r. Poz. 2033 i Poz. 2935.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »