| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/179/13 Rady Gminy Rypin

z dnia 21 listopada 2013r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96,poz. 620 Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz.654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013 r., poz. 724) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki roczne podatku od środków transportowych w wysokości:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 550,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 900,00 zł,

c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 1000,00 zł;

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi - dwie - 1800,00 zł,

- o liczbie osi - trzy - 1800,00 zł,

- o liczbie osi - cztery i więcej - 3125,56 zł,

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:

- o liczbie osi - dwie - 1800,00 zł,

- o liczbie osi - trzy - 1800,00 zł,

- o liczbie osi - cztery i więcej - 3125,56 zł,

c) równej lub wyższej niż 26 ton:

- o liczbie osi - dwie - 3125,56 zł,

- o liczbie osi - trzy - 2000,00 zł,

- o liczbie osi - cztery i więcej - 3125,56 zł;

3) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi - dwie - 3125,56 zł,

- o liczbie osi - trzy - 3125,56 zł,

- o liczbie osi - cztery i więcej - 3125,56 zł,

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:

- o liczbie osi - dwie - 3125,56 zł,

- o liczbie osi - trzy - 3125,56 zł,

- o liczbie osi - cztery i więcej - 3125,56 zł,

c) równej lub wyższej niż 26 ton:

- o liczbie osi - dwie - 3125,56 zł,

- o liczbie osi - trzy - 3125,56 zł,

- o liczbie osi - cztery i więcej - 3125,56 zł;

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 1910,85 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1910,85 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1910,85 zł;

5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi - dwie - 2415,84 zł,

- o liczbie osi - trzy - 2415,84 zł,

b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi - dwie - 1600,00 zł,

- o liczbie osi - trzy - 2415,84 zł,

c) wyższej niż 36 ton:

- o liczbie osi - dwie - 2000,00 zł,

- o liczbie osi - trzy - 2000,00 zł;

6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi - dwie - 2415,84 zł,

- o liczbie osi - trzy - 2415,84 zł,

b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi - dwie - 2415,84 zł,

- o liczbie osi - trzy - 2415,84 zł,

c) wyższej niż 36 ton:

- o liczbie osi - dwie - 3125,56 zł,

- o liczbie osi - trzy - 3125,56 zł;

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1637,89 zł;

8) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi - jedna - 900,00 zł,

- o liczbie osi - dwie - 900,00 zł,

- o liczbie osi - trzy - 900,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi - jedna - 1910,85 zł,

- o liczbie osi - dwie - 1000,00 zł,

- o liczbie osi - trzy - 1000,00 zł,

c) wyższej niż 36 ton:

- o liczbie osi - jedna - 2415,84 zł,

- o liczbie osi - dwie - 1300,00 zł,

- o liczbie osi - trzy - 1300,00 zł;

9) od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi - jedna - 1910,85 zł,

- o liczbie osi - dwie - 1910,85 zł,

- o liczbie osi - trzy - 1910,85 zł,

b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi - jedna - 1910,85 zł,

- o liczbie osi - dwie - 1400,00 zł,

- o liczbie osi - trzy - 1910,85 zł,

c) wyższej niż 36 ton:

- o liczbie osi - jedna - 2415,84 zł,

- o liczbie osi - dwie - 2415,84 zł,

- o liczbie osi - trzy - 2415,84 zł;

10) od autobusów w zależności od liczby miejsc siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1910,85 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2415,84 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Paweł Śmiechewicz


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi ( Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 ), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 ). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Graboś

Doradca podatkowy, Head of Tax w Kancelarii Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »