| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/156/13 Rady Gminy Topólka

z dnia 7 listopada 2013r.

w sprawie określenia wzoru formularza informacji i deklaracji podatkowej wraz z załącznikami do wymiaru i poboru podatku leśnego

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz; 594, 645) i art. 6, ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013r., poz. 465),

Rada Gminy Topólka uchwala, co nastepuje:

§ 1. Określa się wzór formularza informacji i deklaracji wraz z załącznikami do wymiaru i poboru podatku leśnego, które stanowią załączniki nr 1,2,3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIII/84/04 Rady Gminy Topólka z dnia 26 listopada 2004r.
w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji i informacji podatkowej wraz załącznikami do wymiaru i poboru podatku rolnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego, podlega publikacji w biuletynie informacji publicznej oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Topólka


Anna Niedośmiałek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/156/13
Rady Gminy Topólka
z dnia 7 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/156/13
Rady Gminy Topólka
z dnia 7 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/156/13
Rady Gminy Topólka
z dnia 7 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/156/13
Rady Gminy Topólka
z dnia 7 listopada 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru formularza informacji i deklaracji podatkowej wraz z załącznikami do wymiaru i poboru podatku leśnego, podyktowane zostało dostosowaniem formularzy do wymogów prawnych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Kwiatkowska-Cylke

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »