| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/47/15 Rady Gminy w Książkach

z dnia 16 października 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163, poz. 693, poz. 1045) uchwala się, co następuje:

§ 1. W § 5 uchwały Nr LI/208/10 Rady Gminy w Książkach z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2010 r. Nr 147, poz. 1834) zmienionej uchwałą Nr XXX/144/13 z dnia 26 lutego 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2013 r., poz. 980) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

Ośrodek realizuje zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym określone w ustawie o pomocy społecznej.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Książki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bogdan Pacholski


Uzasadnienie

do Uchwały Nr IX/47/15 Rady Gminy w Książkach

z dnia 16 października 2015 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książkach realizuje zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej (art. 17 ust. 2), zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym (art. 17 ust.1) oraz zadania zlecone (art. 18) wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2015 r., poz. 163 z poźn. zm.).

W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach widnieje zapis o realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej oraz zadań zleconych, natomiast brakuje zapisu o realizowaniu zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

W związku z czym zachodzi konieczność wprowadzenia zmiany.

Przewodniczący Rady Gminy


Bogdan Pacholski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »