| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/57/2015 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 13 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r.poz. 1515) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849, z 2015 r.poz.528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045,poz.1283),Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków lokalnych i opłat lokalnych w 2016 r. ( M.P. z 2015 r. poz. 735), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. ( M.P. z 2015 r. poz. 1029) zarządza się, co następuje:

§ 1. się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Bobrowniki:

1) samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 735 zł.,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1200 zł.,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1500 zł.

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 840 zł.,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1575 zł.,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1785 zł.

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 1500 zł.;

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego),które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia, poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 1800 zł.,

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 2200 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIII/148/2014 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 października 2014 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Gradkiewicz

Załącznik do Uchwały Nr IX/57/2015
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 13 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

zalączniki do uchały na 2016 r. (1)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Adamska

Specjalista ds. Public Relations

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »