| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 33.2016 Wójta Gminy Sadki

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2016 rok

Na podstawie podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2015 r, poz.1515 ze zm. ) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz.885 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/3/2016 Rady Gminy Sadki z 28 stycznia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na rok 2016, zmienionej Uchwałą Nr XVII/11/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 25 lutego 2016r. , Uchwałą Nr XVIII/21/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 31 marca 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu w wysokości 23.217.030,14 zł, z tego:

1) dochody bieżące 23.018.330,14 zł;

2) dochody majątkowe 198.700,00 zł";

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 24.417.030,14 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 23.018.330,14 zł;

2) wydatki majątkowe 1.398.700,00 zł";

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 13. otrzymuje brzmienie:

Określa się plan finansowy dla zadań zleconych na 2016 rok z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.598.149,64 złotych".

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 1.200.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z wolnych środków.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na urzędowych tablicach ogłoszeń.

z up. Wójta
Sekretarz Gminy


mgr Renata Jesionowska-Zawieja


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33.2016
Wójta Gminy Sadki
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33.2016
Wójta Gminy Sadki
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 33.2016
Wójta Gminy Sadki
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

Plan budżetu gminy według Uchwały Nr XVIII/21/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 31 marca 2016 roku wynosił:

po stronie dochodów 23.105.639,14 zł

po stronie wydatków 24.305.639,14 zł

Dochody

Dział

851

Ochrona zdrowia

Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85195 o kwotę 300,00 zł w związku z przyznaniem dotacji. Pismo Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.10.2016/15 w sprawie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

Dział

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85415 o kwotę 111.091,00 zł w związku z przyznaniem dotacji. Pismo Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.7.2016/51 w sprawie dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Wydatki

Dział

851

Ochrona zdrowia

Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 300,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji.

Dział

854

Edukacyjna opieka dla uczniów

Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 111.091,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów.

Plan dochodów zwiększono o kwotę 111.391,00 zł

Plan wydatków zwiększono o kwotę 111.391,00 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi 23.217.030,14 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 24.417.030,14 zł

z up. Wójta
Sekretarz Gminy


mgr Renata Jesionowska-Zawieja

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »