| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/76/2016 Rady Gminy Kikół

z dnia 6 maja 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kikół

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446) i art. 4 ust 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie Rada Gminy Kikół uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/69/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kikół (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom. z 2016 poz.1293) paragraf 16 otrzymuje brzmienie:

Utrzymywanie zwierząt gospodarskich poza obszarami wymienionymi w § 15 powinno być usytuowane i prowadzone w taki sposób, aby nie pogarszało warunków sanitarnych i porządkowych otoczenia.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kikół.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Sadowski


Uzasadnienie

W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością polegającą na wykroczeniu przez Radę Gminy poza upoważnienie wynikające z art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odnośnie nakazu stawiania uli pszczelich w odległości nie mniejszej niż 30 m od zabudowań mieszkalnych, mając na uwadze, iż okoliczność ta unormowana została prawem sąsiedzkim, określonym w art. 144 Kodeksu Cywilnego zachodzi konieczność zmiany uchwały.

Powyższa uchwała otrzymała pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie .

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Sadowski

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »