| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/95/2016 Rady Gminy Radziejów

z dnia 28 czerwca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radziejów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) w związku z art. 90f ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.)[1]), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radziejów, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Radziejów Nr VII/28/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radziejów, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Radziejów Nr XXIX/150/2010 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radziejów, wprowadza się następujące zmiany:

1) skreśla się § 10;

2) § 11 otrzymuje brzmienie:

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radziejowie.";

3) skreśla się § 12;

4) skreśla się § 19.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziejów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Marian Bandyszewski


Uzasadnienie

Rada Gminy Radziejów postanowiła zmienić Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radziejów, w celu dostosowania go do zmian organizacyjnych w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie tej pomocy.


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 7, z 2015 r. poz. 357, poz. 1045, poz. 1418 i poz. 1629 oraz z 2016 r. poz. 35, poz. 64, poz. 195 i poz. 668.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »