Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 127/XXI/09 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 30 marca 2009r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Wysokie Mazowieckie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-05-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe