Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/156/09 Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 30 kwietnia 2009r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/157/05 Rady MIejskiej w Knyszynie z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, podatku od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-05-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe