Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/151/09 Rady Gminy Płaska

z dnia 28 maja 2009r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Płaska

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-07-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe