Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/326/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 27 kwietnia 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa podlaskiego na 2009 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-09-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe