Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/140/09 Rady Gminy Szumowo z dnia 18 września 2009r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Szumowo dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe