Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 22 marca 2010r.

w sprawie ogłaszenia wysokości stawek czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2009 roku

Tekst pierwotny

Prezydent Miasta Suwałk działając zgodnie z art. 4a ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 173, poz. 1218) ogłasza wysokość stawek czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2009 roku.
Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Miasta Suwałki
a) I półrocze
Stawki czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu
Budynek wybudowanyw latach , po uwzględnieniu jego stanu technicznego
powierzchnia lokalu standard lokalu do 1918 r. 1919 - 45 1946 - 1970 1971 - 2002 po 2002 r.
zły* dobry zły dobry zły dobry zły dobry zly dobry
poniżej 40 m2 A 1)**…
2)…
3.59 1,45
B 0.67 1.64 1) 2,25;
2) 2,36
C 0.67
40 m2 do 60 m2 A 1.34 1,45 1) 1,45;
2) 2,12
B 1.94 1) 1,41;
2) 4,00
C
powyżej 60 m2 do 80 m2 A 1.34 1) 3,00;
2) 3,21
2,12
B 1.94 1) 2,25;
2) 2,36
1) 1,91;
2) 2,25
1) 1,45;
2) 3,58
C 0.67
powyżej 80 m2 A 2.25
B 3.58
C
b) II półrocze
Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
Budynek wybudowanyw latach , po uwzględnieniu jego stanu technicznego
powierzchnia lokalu standard lokalu do 1918 r. 1919 - 45 1946 - 1970 1971 - 2002 po 2002 r.
zły* dobry zły dobry zły dobry zły dobry zly dobry
poniżej 40 m2 A 1)**…2)… 3.26 2.12 1.45
B 0.73 0.73
C 1.45
40 m2 do 60 m2 A 1) 1,94;
2 ) 4;00
1) 1,45;
2) 2,56
1) 1,45;
2) 2,12
B 0.73 1) 2,10;
2) 2,44
1.45 1) 3,58;
2) 7,54
C 0.73
powyżej 60 m2 do 80 m2 A 1) 2,12;
2) 2,44
2.12
B 1) 2,44;
2) 3,21
1) 2,10;
2) 2,44
3.58
C
powyżej 80 m2 A 2.46 2.82 1) 1,45;
2) 2,62
B 2.1
C

A - standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)
B - standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania)
C - standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej)
* - budynek wymaga remontu
1)** stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek
2) stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek
Prezydent Miasta Suwałk

Józef Gajewski
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe