reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/195/09 Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 84, art.165, art. 166, art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79. poz 666) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wg załącznika Nr 1 do uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów wg załącznika Nr 2 do uchwały.
§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków wg załącznika Nr 3 do uchwały.
§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wg załącznika Nr 4 do uchwały.
§ 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wg załącznika Nr 5 do uchwały.
§ 6. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/147/09 z dnia 13 marca 2009r. Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Rajgród na 2009r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do Uchwały.
§ 7. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/147/09 z dnia 13 marca 2009r. Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Rajgród na 2009r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do Uchwały.
§ 8. Budzet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach wynosi ogółem 14 289 435 zł;
2. Plan wydatków ogółem 14 564 047 zł;
3. Przychody budżetu w wysokości 1 041 629 zł;
4. Rozchody budżetu w wysokości 767 017 zł;
5. Deficyt budzetowy w kwocie 274 612 zł zostanie pokryty planowaną do zaciągniecia pożyczką.
§ 9. 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową na wyprzedzające sfinansowanie inwestycji pn "Budowa ciągu pieszo - jezdnego wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektem małej architektury i urzadzenie zieleni niskiej w mieście Rajgród" realizowanej z udziałem środków z UE.
2. Pożyczka zostanie spłacona w całości w roku 2010 z otrzymanych środków zwróconych w związku z realizowaną inwestycją pn "Budowa ciągu pieszo- jezdnego wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektem małej architektury i urzadzenie zieleni niskiej w mieście Rajgród".
3. Upoważnia się Burmistrza Rajgrodu do podpisania umowy pożyczki wymienionej w § 9 ust1.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzieniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Duda
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXI/195/09
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zmniejszyć dochody Zmniejszyć wydatki
Dział Rozdz. § Kwota w zł Dział Rozdz. § Kwota w zł
600 60017 2700 15 013 600 60017 6050 15 013
900 90017 6298 164 139 900 90017 6218 164 139
900 90095 6298 411 260 900 90095 6058 136 648
Ogółem 590 412 Ogółem 315 800
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Duda
Uzasadnienie zmian w planie dochodów i wydatków
1. Zmniejsza się dochody z tytułu zaplanowanej większej kwoty dotacji na modernizację drogi w Pieńczykowie. I o tę samą kwotę zmniejsza się wydatki.
2. Zmniejsza się dochody o kwotę 164 139 zł - zaplanowane środki z PROW na zakup samochodu do wywozu kontenerów i o tę samą kwotę zmniejsza się wydatki - realizacja zadania w 2010 r.
Zmniesza się dochody o kwotę 411 260 zł - są to zaplanowane środki z PROW na budowę promenady.
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXI/195/09
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zmniejszyć dochody Zwiększyć dochody
Dział Rozdz. § Kwota w zł Dział Rozdz. § Kwota w zł
010 01010 0970 9 000 010 01095 0770 32500
700 70005 0770 5 200 010 01095 0920 40
756 75601 0350 117 750 75023 0750 82
756 75615 0310 30 000 754 75412 0830 150
756 75616 0320 19 000 600 60017 0690 248
0340 5 000 700 70005 0470 120
0430 1 500 700 70005 0770 3 000
0690 2 000 756 75615 0320 1 200
75618 0410 9 000 0330 200
0490 3 000 75616 0310 45 000
801 80113 0830 855 0440 2 064
900 90002 2700 1 200 75621 0020 1 268
Ogółem 85 872 Ogółem 85 872
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Duda
Uzasadnienie w planie dochodów
1. Zmniejsza się dochody o kwotę 85 872 zł z uwagi na niższe wykonanie niż zaplanowano o tę samą kwotę zwiększa się dochody z uwagi na wyższe wykonanie niż zaplanowano.
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXI/195/09
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zmniejszyć wydatki Zwiększyć wydatki
Dział Rozdz. § Kwota w zł Dział Rozdz. § Kwota w zł
600 60016 4210 920 750 75023 4270 1 000
750 75011 4300 60 750 75011 4410 60
750 75023 4300 1000 754 75414 4410 500
754 75414 4700 500 754 75414 4300 914
801 80101 3020 1 486 4430 6
4010 6 325 801 80101 4210 820
4110 1 759 4260 270
4120 197 80103 3020 1 486
4170 1 360 4010 7 155
4280 820 4110 1 230
80110 4270 534 4120 247
80113 4170 484 80110 3020 534
4270 1 807 80113 4010 2 755
4280 110 4110 374
4300 809 4120 81
80195 4440 87 80195 4300 826
852 85212 3110 1 492 852 85212 4110 299
4120 22 4210 670
85219 4260 480 4300 545
4370 589 852 85219 4210 791
4430 22 4740 520
4440 320 4750 100
854 85401 4210 311
85401 4280 8 854 85401 3020 318
4410 110 85401 4010 99
4120 12
Ogółem 21 612 Ogółem 21 612
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Duda
Uzasadnienie w planie wydatków
1. W wyniku analizy wykonania wydatków dokonano zmian jak przedstawia powyższa tabela. Zmiany dotyczą wydatków szkół podstawowych, gimnazjum, OPS i Urzędu.
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXI/195/09
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zwiększyć dochody Zwiększyć wydatki
Dział Rozdz. § Kwota w zł Dział Rozdz. § Kwota w zł
010 01095 2010 109 782 010 01095 4110 539
4120 87
4170 3 570
4210 329
4300 271
4430 104 925
4740 61
852 85212 0920 21 852 85212 4580 21
852 85212 2010 36 575 852 85212 3110 36 575
852 85212 2910 96 852 85212 2910 96
Ogółem 146 474 Ogółem 146 474
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Duda
Uzasadnienie w planie dochodów i wydatków
1. Zwiększenie dochodów i wydatków - dotacja na zwrot akcyzy w cenie oleju napędowego.
2. Zwiększenie dochodów i wydatków o odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
3. Dotacja celowa na zasiłki rodzinne i inne świadczenia z ubezpieczenia społecznego.
4. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 96 zł nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXI/195/09
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zmniejszyć dochody Zmniejszyć wydatki
Dział Rozdz. § Kwota w zł Dział Rozdz. § Kwota w zł
700 70005 0770 44 411 010 01010 6050 4 536
600 60014 6300 8 852
900 90017 6219 102 862
90095 6059 23 726
Ogółem 44 411 Ogółem 139 976
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Duda
Uzasadnienie w planie dochodów i wydatków
1. Zmniejsza się dochody ze sprzedaży mienia o kwotę 44 411 zł z uwagi na brak nabywców nieruchomości.
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXI/195/09
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Duda
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama