reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/162/10 Rady Gminy Jaświły

z dnia 29 kwietnia 2010r.

o utworzeniu odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000r. Nr 47, poz. 544, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271. z 2003r. Nr 57, poz. 507, Nr 130, poz. 1188, z 2004r. Nr 25, poz. 219, z 2005r. Nr 160, poz. 1346, z 2006r. Nr 218, poz. 1592, z 2007r. Nr 112, poz. 766, z 2008r. Nr 171, poz. 1056, Nr 196, poz. 1218, z 2009r. Nr 119, poz. 999. Nr 202, poz. 1547. Nr 213, poz. 1651 i 1652), art. 30 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547, z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz.327 i Nr 112, poz. 766, z 2008r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111, z 2009r. Nr 213, poz. 1652) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), w związku z postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2010r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 65, poz. 405) na wniosek Wójta Gminy Jaświły, uchwala się, co następuje:

§ 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania nr 4 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Mocieszach, dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

§ 2. Obwód głosowania wymieniony w § l obejmuje obszar jednostki, w której siedzibę ma dana obwodowa komisja wyborcza i utworzony jest dla wyborców przebywających w tej jednostce w dniu wyborów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Bogusław Rutkowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Krawczyk

Instruktor American Heart Association (pierwsza pomoc).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama