reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LI/216/10 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 27 sierpnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2010


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, z 2010 r. Nr 157, poz. 1241, Z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) /art. 211, art. 214, art. 215, art. 217, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ : Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów na kwotę 20.000zł zgodnie z zapisami § 5 uchwały.
§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na kwotę 20.000 zł, oraz przesunięć między paragrafami na kwotę 106 zł zgodnie z zapisami § 6 uchwały.
§ 3. Objaśnienia do uchwały zawarte są w załączniku Nr 3.
§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi :
1) plan dochodów w kwocie 27.716.759zł
2) plan wydatków w kwocie 30.616.759zł
§ 5. Określa się zmiany planu dochodów budżetowych - tabela nr 1. Zmiany planu dochodów budżetowych gminy na 2010 rok.
Własne
Dz. Rozdz. § Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach
852 Pomoc społeczna 20.000 2.528.000
85295 Pozostała działalność 20.000 122.000
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. 20.000 122.000
Ogółem dochody 20.000
§ 6. Określa się zmiany planu wydatków budżetowych - tabela nr 2 Zmiany planu wydatków budżetowych gminy na 2010 rok
Zlecone
Dz. Rozdz. § Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 106 106 21.280
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 106 106 19.928
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 106 3.544
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 106 4.268
Ogółem wydatki 106 106
Własne
Dz. Rozdz. § Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach
852 Pomoc społeczna 20.000 2.833.674
85295 Pozostała działalność 20.000 182.000
3110 Świadczenia społeczne 20.000 182.000
Ogółem wydatki 20.000
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .
Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Horba
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Witkowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama