reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/264/10 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/160/09 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

Na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 8 b ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7; z 2010 r. Dz. U. Nr 81, poz. 530) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XXXI/160/09 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 14 czerwca 2010 r.


Uzasadnienie

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr l, póz. 7, ze zm.) dokonaną w ustawie z 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczej (Dz. U. Nr 81, poz. 530) ustawodawca w art. 8b ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wprowadził możliwość upoważnienia przez organ właściwy dłużnika (tj. właściwego wójta, burmistrza, prezydenta) w formie pisemnej kierownika ośrodka pomocy społecznej, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji.

Wobec powyższego zachodzi potrzeba uchylenia dotychczasowego upoważnienia dla Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych określonych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów udzielonego przez Radę Miejską w Mońkach, w oparciu o art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, w Uchwale Nr XXXI/160/09 z dnia 26 lutego 2009 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Jankowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kowalski

Doradca podatkowy z kilkunastoletnim stażem w różnych organach podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama