reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/15/10 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 29 grudnia 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675) i art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz.969, Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825, z 2007 roku Nr. 105, poz.747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz.1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 roku Nr 96, poz. 620) i art. 6 ust. 13, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz.1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz.1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/178/05 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urzęd. Woj.Podl. z 2005 r. Nr 252, poz. 2822, z 2006 r. Nr 2, poz. 9) wprowadza się zmiany polegające na tym, że:

1) załącznik Nr 1 do uchwały - informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik Nr 2 do uchwały - deklaracja na podatek od nieruchomości otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Kłosek

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw: 1. Wspólnot Europejskich: 1 dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/15/10 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 29 grudnia 2010r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/15/10 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 29 grudnia 2010r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama