reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/18/11 Rady Gminy Kuźnica

z dnia 28 stycznia 2011r.

w sprawie budżetu gminy na 2011 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, zm. 2002 rok Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241, Nr 123 poz. 835, Nr 219 poz. 1706, z 2010 roku Nr 108 poz. 685, Nr 96 poz. 620) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr. 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, nr 123 poz. 835, Nr 96 poz. 620) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 9.946.955 zł, w tym:
- dochody majątkowe w wysokości - 1.235.110 zł, w tym:
- dochody majątkowe na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie - 699.976 zł.
- dochody bieżące w wysokości - 8.711.845 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 10.117.626 zł, z tego:
- bieżące w wysokości 8.791.845 zł,
- majątkowe w wysokości 1.325.781 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
- ogólną w wysokości 100.000 zł.
- celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 40.000 zł.
§ 4. 1. Dochody w kwocie 699.976 zł przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji.
2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 870.647 zł zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym 750.647 zł i wolnymi środkami 120.000 zł.
§ 5. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.339.293 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.168.622 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
§ 7. Ustala się limity kredytów na 2011 rok na:
1. pokrycie przejściowego deficytu budżetowego - 300.000 zł.
2. pokrycie deficytu budżetowego - 750.647 zł.
3. na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów - 468.646 zł.
4. krótkoterminowy na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości - 519.856 zł.
§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 52.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 76.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 120.367 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla:
1. Sołectwa Kruglany - 6.459 zł (dz. 700 r. 70005 § 4300)
2. Sołectwa Łosośna Wielka - 5.522 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
3. Sołectwa Mieleszkowce Zalesiańskie - 5.718 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
4. Sołectwa Starowlany - 7.399 zł (dz. 700 r. 70005 § 4300)
5. Sołectwa Wołyńce - 4.911 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
6. Sołectwa Cimanie - 5.893 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
7. Sołectwa Kowale - 9.078 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
8. Sołectwa Litwinki - 5.690 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
9. Sołectwa Chreptowce - 5.631 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
10. Sołectwa Kuźnica - 21.824 zł (dz. 700 r. 70005 § 4300)
11. Sołectwa Klimówka - 8.053 zł (dz. 700 r. 70005 § 4300)
12. Sołectwa Mieleszkowce Pawłowickie - 5.740 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
13. Sołectwa Bilminy - 6.170 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
14. Sołectwa Tołcze - 5.280 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
15. Sołectwa Nowodziel - 9.799 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
16. Sołectwa Czuprynowo - 7.200 zł (dz. 600 r. 60016 § 4300)
§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
§ 11. Ustala się:
1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 1.284.500 zł, koszty - 1.284.500 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
2. Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków z nich sfinansowanych na 2011 rok: dochody - 232.000 zł, wydatki - 232.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.
3. Dochody w kwocie 4.000 zł i wydatki w kwocie 4.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:
- zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości określonych w § 7 uchwały;
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym;
- przekazywanie kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym;
- lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i mocą obowiązywania od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kuźnica.
Przewodniczący Rady Gminy Kuźnica
mgr Bohdan Garkowski
Załącznik nr 1
do uchwały Nr IV/18/11
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1
Załącznik nr 2
do uchwały Nr IV/18/11
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2
Załącznik nr 3
do uchwały Nr IV/18/11
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.doc

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2011 ROKU
Załącznik nr 4
do uchwały Nr IV/18/11
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.doc

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2011 ROK
Załącznik nr 5
do uchwały Nr IV/18/11
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.doc

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK
Załącznik nr 6
do uchwały Nr IV/18/11
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.doc

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2011 ROK
Załącznik nr 7
do uchwały Nr IV/18/11
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.doc

PLAN FINANSOWE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH I WYDATKÓW Z NICH SFINANSOWANYCH NA 2011 ROK
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dagmara Jagodzińska

Specjalista w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa cywilnego, w tym w szczególności sprawach o rozwód, separację, władzę rodzicielską, alimenty, kontakty z małoletnimi, podział majątku dorobkowego po rozwodzie, zniesienie współwłasności, sprawach wynikających z umów darowizny oraz stosunków spadkowych w rodzinie i innych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama