reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/49/11 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 10 maja 2011r.

w sprawie zmian w budżecie 2011 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz.1457, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz.230), art.13 ust.3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz.U. z 2007r. Nr 43, poz.277, Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz.818, Nr 140, poz.981, Nr 165, poz.1170; z 2008r. Nr 86, poz.521, Nr 171, poz.1065, Nr 237, poz.1651; z 2009r. Nr 22, poz.120, Nr 85, poz.716, Nr 97, poz.803, Nr 98, poz.817, Nr 62, poz.504, Nr 115, poz.959, Nr 157, poz.1241, Nr 168, poz.1323, Nr 195, poz.1502, Nr 201, poz.1540, Nr 206, poz.1589, Nr 223, poz.1777; z 2010r. Nr 34, poz.190, Nr 96, poz.620, Nr 98, poz.626, Nr 125, poz.842, Nr 127, poz.857, Nr 164, poz.1108, Nr 182, poz.1228, Nr 238, poz.1578, Nr 240, poz.1602) oraz art. 211, art.212, art.217, art. 235 i art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240; z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152,poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu, zgodnie z załacznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2011 rok jest następujący:

1) plan dochodów budżetu ogółem: 39.491.539 zł w tym: bieżące 34.190.492 zł, majątkowe 5.301.047 zł,

2) z tego 353.000 zł przeznacza się na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie.

3) plan wydatków budżetu ogółem: 43.184.937 zł w tym: bieżące 32.411.777 zł, majątkowe 10.773.160 zł,

4) planowany deficyt budżetu: 4.046.398 zł.

5) Planowany deficyt zostanie pokryty następującymi przychodami:

- kredyt 3.706.398 zł

- wolne środki 340.000 zł

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/19/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2010 roku "Zadania inwestycyjne w 2011 roku" przyjmuje treść jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/19/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2010 roku "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2011 roku" przyjmuje treść jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny do zawarcia stosownego porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bożena Ewa Jakończuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/49/11
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 10 maja 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/49/11
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 10 maja 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/49/11
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 10 maja 2011 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/49/11
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 10 maja 2011 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/49/11
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 10 maja 2011 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik Nr 5

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Ślawski

Country Manager VMware w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama