reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 30/11 Wójta Gminy Narewka

z dnia 19 maja 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r

Na podstawie art.257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr123, poz.835, Nr152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726) oraz § 11 Uchwały Nr III/7/10 Rady Gminy Narewka z dnia 30.12.2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2011, zarządzam co następuje :

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 14.629.939 zł w tym:

- dochody bieżące : 10.684.925 zł

- dochody majątkowe: 3.945.014 zł

2) wydatki ogółem : 16.249.821 zł w tym:

- bieżące : 9.907.622 zł

- majątkowe: 6.342.199 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


Mikołaj Pawilcz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/11
Wójta Gminy Narewka
z dnia 19 maja 2011 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2011 r.

Rodzaj zadania: własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zwiększenie

Plan po zmianach

bieżące

801

Oświata i wychowanie

353 000

5 932

358 932

80101

Szkoły podstawowe

3 000

5 932

8 932

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0

5 932

5 932

852

Pomoc społeczna

442 400

2 000

444 400

85295

Pozostała działalność

27 400

2 000

29 400

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

27 400

2 000

29 400

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

40 000

49 662

89 662

90002

Gospodarka odpadami

20 000

49 662

69 662

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0

49 662

49 662

bieżące razem:

9 697 433

57 594

9 755 027

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

112 407

0

112 407

majątkowe

majątkowe razem

3 945 014

0

3 945 014

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3 061 476

0

3 061 476

Rodzaj zadania: zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zwiększenie

Plan po zmianach

bieżące

010

Rolnictwo i łowiectwo

0

35 646

35 646

01095

Pozostała działalność

0

35 646

35 646

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0

35 646

35 646

bieżące razem:

894 252

35 646

929 898

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0

0

0

Ogółem:

14 536 699

93 240

14 629 939

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3 173 883

0

3 173 883

Zwiększa się plan dochodów własnych budżetu Gminy o kwotę 57.594 zł w tym:

- 5.932 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.43.2011.BB z dnia 29.04.2011r, zwiększającego dotację celową na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu "Radosna Szkoła",

- 2.000 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.81.2011.MC z dnia 12.05.2011r, zwiększającego dotację celową na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",

- 49.662 zł na podstawie pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Nr WF.ZFK-063/2011/WS z dnia 28 kwietnia 2011r informującego o przyznaniu dotacji na dofinansowanie zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Narewka.

Zwiększa się plan dochodów dotacji celowych na zadania zlecone w dziale 010 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.106.2011.AK z dnia 16 maja 2011r. z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentów rolnych .


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 30/11
Wójta Gminy Narewka
z dnia 19 maja 2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2011r.

Rodzaj zadania: własne

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

3 470 984

5 932

3 476 916

80101

Szkoły podstawowe

1 981 760

8 432

1 990 192

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

14 000

-1 433

12 567

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2 000

9 865

11 865

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

69 413

-1 000

68 413

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 000

-1 000

0

80110

Gimnazja

622 360

-1 500

620 860

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 500

-1 500

0

851

Ochrona zdrowia

66 000

0

66 000

85153

Zwalczanie narkomanii

1 000

0

1 000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0

500

500

4300

Zakup usług pozostałych

1 000

-500

500

852

Pomoc społeczna

683 143

2 000

685 143

85219

Ośrodki pomocy społecznej

176 393

-1 034

175 359

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

20 625

-1 034

19 591

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

56 042

1 034

57 076

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0

1 034

1 034

85295

Pozostała działalność

46 400

2 000

48 400

3110

Świadczenia społeczne

46 400

2 000

48 400

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

677 725

49 662

727 387

90002

Gospodarka odpadami

120 500

49 662

170 162

4300

Zakup usług pozostałych

15 000

49 662

64 662

90095

Pozostała działalność

428 225

0

428 225

4270

Zakup usług remontowych

8 500

-2 500

6 000

4410

Podróże służbowe krajowe

0

1 540

1 540

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0

960

960

Razem własne:

15 262 329

57 594

15 319 923

Rodzaj zadania: zlecone

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

0

35 646

35 646

01095

Pozostała działalność

0

35 646

35 646

4300

Zakup usług pozostałych

0

699

699

4430

Różne opłaty i składki

0

34 947

34 947

Razem zlecone:

894 252

35 646

929 898

Ogółem:

16 156 581

93 240

16 249 821

Zwiększa się o 93.240 zł plan wydatków budżetowych w związku z otrzymanymi dotacjami oraz w celu właściwej realizacji zadań dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków w ramach działu.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama