reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/47/11 Rady Gminy Kuźnica

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Kuźnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777) oraz art. 12 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115 poz. 793, Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227 poz. 1505, z 2009 Nr 18 poz. 97, Nr 144 poz. 1175, z 2010 r. Nr 47 poz. 278, Nr 127 poz. 857, z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654 Nr 120 poz. 690) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/46/03 Rady Gminy Kuźnica z dnia 25 kwietnia 2003 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Kuźnica § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się maksymalną dopuszczalną liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia:

1) poza miejscem sprzedaży - 15 punktów

2) w miejscu sprzedaży - 7 punktów "

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy Kuźnica


mgr Bohdan Garkowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Wisławski

Adwokat, Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama