reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 8.2012 Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 20 lutego 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183 ) oraz Uchwały Nr XIV / 91 / 2012 Rady Gminy Szypliszki z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2012, wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2012 rok

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych- zgodnie z TABELĄ NR 1(stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia):

- Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2 600 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych- zgodnie z TABELĄ NR 2,(stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia):

- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2 600 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 15 241 593 zł z tego:

- dochody bieżące 11 724 522 zł

- dochody majątkowe 3 517 071 zł

2) Plan wydatków ogółem 15 005 881 zł z tego:

- na wydatki bieżące 11 004 082 zł

- na wydatki majątkowe 4 001 799 zł

3) Nadwyżkę budżetu w wysokości 235 712 złotych przeznacza się na

- planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów w kwocie 235 712 zł

§ 4. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8.2012
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 20 lutego 2012 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2012 rok

TABELA NR 1

Rodzaj:Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 751 000,00

2 600,00

1 753 600,00

85295

Pozostała działalność

0,00

2 600,00

2 600,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

2 600,00

2 600,00

Razem:

1 802 686,00

2 600,00

1 805 286,00

Wójt


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8.2012
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 20 lutego 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012 rok

TABELA NR 2

Rodzaj:Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 751 000,00

2 600,00

1 753 600,00

85295

Pozostała działalność

0,00

2 600,00

2 600,00

3110

Świadczenia społeczne

0,00

2 600,00

2 600,00

Razem:

1 802 686,00

2 600,00

1 805 286,00

Wójt


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 8.2012
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 20 lutego 2012 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy

Na podstawie pisma przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku ( sygnatura FB-II.3111.11.2012.BB ) zwiększa się dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2012 rok w dz. 852- pomoc społeczna,rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 2 600 złotych. Zwiększenie przeznacza się na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Wójt


mgr inż. Mariusz Grygieńć

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Grabowski

Prawnik.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama