Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 6 Starosty Monieckiego

z dnia 28 lutego 2012r.

do porozumienia z dnia 24 kwietnia 2006 r. zawartego pomiędzy Starostą Monieckim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Knyszyn w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

§ 1. W porozumieniu z dnia 24 kwietnia 2006r. zmienionym Aneksem Nr 1 z dnia 15.02.2007r., Aneksem Nr 2 z dnia 31.03.2008r., Aneksem Nr 3 z dnia 05.01.2009r., Aneksem Nr 4 z dnia 25.02.2010r. i Aneksem Nr 5 z dnia 11.02.2011 zawartym pomiędzy Starostą Monieckim zwanym dalej "Powierzającym", a Nadleśniczym Nadleśnictwa Knyszyn zwanym dalej "Przyjmującym", wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik do porozumienia stanowiący wykaz wsi z powierzchnią leśną objętą nadzorem, o którym mowa w § 1 ust. 2 porozumienia, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego aneksu.

2) § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przyjmujący przedstawiać będzie w terminie do 15 lutego każdego roku sprawozdania z realizacji powierzonych zadań.".

§ 2. Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

§ 4. Niniejszy aneks sporządzono w pięciu egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Przyjmujący, pozostałe egzemplarze Powierzający.

Powierzający:

Przyjmujący:

Starosta

Nadleśniczy

mgr Joanna Kulikowska

dr inż. Edward Komenda


Załącznik do Aneksu Nr 6
Starosty Monieckiego
z dnia 28 lutego 2012 r.

Załącznik do porozumienia
z dnia 24.04.2006 r.

Wykaz wsi z powierzchnią leśną objętą nadzorem.
Gmina JASIONÓWKA:
1. Brzozówka Folwarczna …………….. 21,2200 ha
2. Czarnystok ………………………….. 60,9609 ha
3. Dobrzyniówka ……………………… 56,3700 ha
4. Górnystok …………………………… 26,1300 ha
5. Jasionóweczka ………………………. 93,4985 ha
6. Jasionówka ………………………….. 54,7080 ha
7. Kalinówka Królewska ………………258,7390 ha
8. Kamionka …………………………… 29,6301 ha
9. Kąty …………………………………. 63,3841 ha
10. Koziniec …………………………….. 99,0590 ha
11. Krasne Folwarczne …………………..17,1900 ha
12. Krasne Małe …………………………12,3700 ha
13. Krasne Stare …………………………75,4221 ha
14. Krzywa ………………………………32,7205 ha
15. Kujbiedy ……………………………..13,4000 ha
16. Łękobudy …………………………….23,9666 ha
17. Milewskie …………………………..146,4993 ha
18. Słomianka ……………………………78,3362 ha
Razem 1163,6043 ha
Gmina JAŚWIŁY:
1. Bagno ………………………………...83,3793 ha
2. Bobrówka …………………………...153,5165 ha
3. Brzozowa ………………………….…80,9216 ha
4. Dolistowo Nowe …………………........7,4013 ha
5. Dolistowo Stare …………………….…2,6600 ha
6. Dzięciołowo ………………………….27,8624 ha
7. Gurbicze ………………………….…...3,4900 ha
8. Jadeszki ………………………….……5,6600 ha
9. Jaświłki ……………………………....24,9740 ha
10. Jaświły …………………….………..154,2420 ha
11. Mikicin ……………………….……...86,8556 ha
12. Mociesze ………………………….…19,2350 ha
13. Moniuszki ……………….……………7,7500 ha
14. Radzie ………………………………… -------
15. Romejki ………………………….…103,5892 ha
16. Rutkowskie Duże ……….…………...58,0508 ha
17. Rutkowskie Małe ………….………….5,1400 ha
18. Starowola …………………….……….9,2400 ha
19. Szaciły …………………………..…….4,4500 ha
20. Szpakowo ………………..…………150,2796 ha
21. Zabiele ………………………..……...88,6865 ha
Razem 1077,3838 ha
Miasto i Gmina KNYSZYN:
1. Chobotki ………………………..…...60,2500 ha
2. Czechowizna …………………..…...207,1058 ha
3. Grądy, Poniklica, Wodziłówka ..….1062,0939 ha
4. Guzy ……………………………..…..12,8455 ha
5. Jaskra ……………………………..….85,8848 ha
6. Kalinówka Kościelna …………….......21,8620 ha
7. Knyszyn Zamek …………………….… -------
8. Nowiny Kasjerskie ……………..…….31,3115 ha
9. Nowiny Zdroje ………………..……...11,5300 ha
10. Ogrodniki ……………………..……...34,2996 ha
11. Wojtówce ……………………..……...18,7831 ha
12. Zofiówka ………………………..……65,2940 ha
13. Miasto Knyszyn ………………….....456,3268 ha
Razem 2067,5870 ha
Gmina KRYPNO:
1. Bajki Zalesie ……………………………17,4560 ha
2. Białobrzeskie ……………………………26,5954 ha
3. Dębina …………………………………..28,1900 ha
4. Długołęka ……………………………...163,3102 ha
5. Góra …………………………………….53,1100 ha
6. Kruszyn ………………………………....32,1000 ha
7. Krypno Kościelne ………………………12,3184 ha
8. Krypno Wielkie ……………………….116,9865 ha
9. Kulesze Chobotki ……………………..153,9482 ha
10. Morusy ………………………………….10,6600 ha
11. Peńskie ………………………………….34,6000 ha
12. Rekle ……………………………………13,8300 ha
13. Ruda …………………………………….33,1915 ha
14. Zastocze …………………………………61,8783 ha
15. Zygmunty ………………………………...6,1000 ha
Razem 764,2745 ha
Miasto i Gmina MOŃKI:
1. Boguszewo ………………….………….29,9915 ha
2. Czekołdy ………………………….……15,8834 ha
3. Ciesze …………………………………...1,0100 ha
4. Dudki …………………………….…….12,1250 ha
5. Dzieżki ……………………..…………..64,3038 ha
6. Dziękonie …………..…………………..92,3632 ha
7. Hornostaje …………..………………….90,0354 ha
8. Jaski ………………….………………...55,2500 ha
9. Koleśniki …………….…………………27,1432 ha
10. Kołodzież …………….………………...29,6826 ha
11. Konopczyn …………….……………….23,4638 ha
12. Kosiorki …………………………..….58,3126 ha
13. Kropiwnica ……………………..……22,6033 ha
14. Krzaczkowo ……………………..….157,7556 ha
15. Kuczyn ……………………...………..32,6502 ha
16. Kulesze ……………….…..…………294,5423 ha
17. Lewonie …………….…..…………….39,3574 ha
18. Łupichy …………………...…………..42,2500 ha
19. Magnusze …………………...………...28,5100 ha
20. Masie ………………………...………..13,5364 ha
21. Mejły …………………………...………2,2700 ha
22. Moniuszeczki …………………...……...4,5900 ha
23. Oliszki …………………………...……..8,3829 ha
24. Ołdaki ……………………………..…...9,5702 ha
25. Potoczyzna …………………………....65,3279 ha
26. Przytulanka ………………..………….67,3900 ha
27. Pyzy ………………………..…………14,0900 ha
28. Rusaki ………………………..………...1,1900 ha
29. Rybaki ………………………..……….27,0499 ha
30. Sikory …………………………..……..79,2316 ha
31. Sobieski …………………………..…...85,0719 ha
32. Świerzbienie ………………………..…21,9850 ha
33. Waśki ……………………...…………..27,0200 ha
34. Wojszki ……………………..…………41,8730 ha
35. Zalesie ………………………..………..26,3400 ha
36. Zblutowo ……………………..………..43,5431 ha
37. Znoski …………………………..……..21,8700 ha
38. Zyburty ………………………………… ------
39. Żodzie ……………………………..…..85,6733 ha
40. Dudki Kolonia ……………………..…...5,9550 ha
41. Miasto Mońki ……………………….....85,7693 ha
Razem 1854,9628 ha
Gmina TRZCIANNE:
1. Boguszewo Kolonia ……………..……86,6460 ha
2. Boguszki ……………………..……….67,7100 ha
3. Brzeziny …………………..…………..45,1700 ha
4. Budy …………………..……………......1,6741 ha
5. Chojnowo ……………………………208,1884 ha
6. Giełczyn ……………………………..157,1888 ha
7. Gugny …………………………….…. ---------
8. Gugny- Dz. Krzaczkowo ………..……17,2400 ha
9. Gugny- Dz. Krypno Kościelne ……..... --------
10. Gugny- Dz. Dobarz ………………..…. -------
11. Gugny- Dz. Zastocze ……………..….. -------
12. Krynice ……………………….………48,6754 ha
13. Laskowiec ………………….…………..1,6400 ha
14. Milewo ……………………………..…59,5400 ha
15. Mroczki ……………………...………188,1700 ha
16. Niewiarowo ……………………..…….65,2476 ha
17. Nowa Wieś ……………………..……518,4505 ha
18. Nowa Wieś- Bagno Ławki ……..…….. -------
19. Pisanki ………………………..……….14,5300 ha
20. Bajki Stare …………………..……….161,9446 ha
21. Szorce ……………………..…………116,3235 ha
22. Zucielec ………………………..……...28,6200 ha
23. Wilamówka ……………..……………430,5273 ha
24. Trzcianne ………………..…………….50,6400 ha
25. Wyszowate ………….……………….209,1405 ha
26. Zajki …………………….…………….32,2300 ha
27. Zubole …………………….…………319,3896 ha
Razem 2828, 8863 ha
Miasto i Gmina GONIĄDZ:
1. Białosuknie Przedm. ……….…………34,8000 ha
2. Białosuknie Szlach. …………….…….76,6609 ha
3. Budne Żarnowo ……………………....----------
4. Dawidowizna ……………..…………...9,1998 ha
5. Doły ………………………..……….116,7020 ha
6. Downary ……………………..……..553,1708 ha
7. Klewianka ……………………………58,8574 ha
8. Kramkówka Duża ………………..…305,5185 ha
9. Kramkówka Mała ……………………17,8557 ha
10. Krzecze ………………………………19,8481 ha
11. Łazy …………………………..…….155,8372 ha
12. Olszowa Droga ………………..……175,5100 ha
13. Olszowa Dr. za Twierdzą ……………-----------
14. Olszowa Dr. Gon. Las …………..….211,6118 ha
15. Olszowa Dr. Kropiwnica …………….-----------
16. Osowiec …………………………..…17,0700 ha
17. Owieczki …………………...………..29,2600 ha
18. Piwowary …………………...……….20,6900 ha
19. Płochowo ……………………...……...7,4700 ha
20. Smogorówka Dolistowska ……..…….3,7600 ha
21. Smogorówka Goniądzka ………..…..59,5100 ha
22. Szafranki …………………………....59,9949 ha
23. Uścianek …………………………….29,3300 ha
24. Wojtówstwo …………………..…….47,0100 ha
25. Wólka Piaseczna ………………..…..---------
26. Wólka P.- Łąki R. Wsi …………..….---------
27. Wroceń ………………………..…….18,4300 ha
28. Mierkienniki …………………..…...163,4100 ha
29. Miasto Goniądz ………………..……..8,1241 ha
Razem 2199,6312 ha
Ogółem 11956,3299 ha

Starosta

Nadleśniczy

mgr Joanna Kulikowska

dr inż. Edward Komenda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe