Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 116/12 Burmistrza Czarnej Białostockiej

z dnia 21 marca 2012r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna Białostocka za 2011 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe