reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/172/12 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie zaliczenia ulic i dróg na terenie miejscowości Studzianki gm. Wasilków do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 7 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.: Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381; z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218 i Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i poz. 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323; z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466; z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945, Nr 222, poz. 1321), po zaopiniowaniu przez Zarząd Powiatu w Białymstoku uchwala się, co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych ulice i drogi na terenie miejscowości Studzianki gm. Wasilków wymienione w wykazie dróg gminnych stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Lokalizację i przebieg ulic oraz dróg wymienionych w § 1 oznaczono na mapach stanowiących załączniki od Nr 2 do Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Aleksander Zalejski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/172/12
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 29 marca 2012 r.

Wykaz ulic i dróg na terenie miejscowości Studzianki gm. Wasilków podlegających zaliczeniu do kategorii dróg gminnych

Lp

Nazwa drogi

Nr geodezyjny działki

Uwagi

1

Ulica Spółdzielcza

29/1, 45

Nr 105410B
od ul. Lipowej do drogi Nr 105414B (Horodnianka-Studzianki)

2

Ulica Lipowa

1045

Nr 105402B
od ul. Wasilkowskiej do ul. Akacjowej

3

Ulica Sokólska

6/1

Nr 105409B
od ul. Wasilkowskiej do ul. Akacjowej

4

Ulica Nowa

1087 (część)

Nr 105405B
od ul. Wasilkowskiej do ul. Akacjowej

5

Ulica Gajna

1167

Nr 105399B
od ul. Wasilkowskiej do ul. Polnej

6

Ulica Dworna

1197, 459 (część)

Nr 105398B
od ul. Supraślskiej do ul. Stawowej

7

Ulica Polna

460

od ul. Wasilkowskiej do ul. Dwornej

8

Droga łącząca ul. Podleśną z drogą Horodnianka-Studzianki

242

od ul. Podleśnej do drogi Nr 105414B (Horodnianka-Studzianki)

9

Ulica 3-ego Maja

314 (część)

Nr 105397B
od ul. Dwornej do ul. Łąkowej

10

Ulica Stawowa

333

od ul. Dwornej do ul. Warszawskiej

11

Ulica Łąkowa

1219, 314 (część)

Nr 105404B
od ul. Supraślskiej do ul. Stawowej

12

Ulica Polonijna

238 (część), 1120, 664 (część)

Nr 105408B
od ul. Podleśnej do ul. Krótkiej

13

Ulica Zielona

664 (część)

Nr 105413B
od ul. Supraślskiej do ul. Polonijnej

14

Ulica Krótka

702

Nr 105400B
od ul. Supraślskiej do ul. Polonijnej

15

Ulica Warszawska

1260, 423/1 (część)

Nr 105411B
od ul. Supraślskiej do ul. Stawowej

16

Ulica Wesoła

1281, 423/1 (część)

Nr 105412B
od ul. Warszawskiej do ul. Plażowej

17

Ulica Plażowa

842/1 (część)

Nr 105406B


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/172/12
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 29 marca 2012 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/172/12
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 29 marca 2012 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/172/12
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 29 marca 2012 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/172/12
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 29 marca 2012 r.

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama