reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 220/12 Wójta Gminy Grajewo

z dnia 31 maja 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429/ oraz § 7 pkt 2 Uchwały Nr 81/XV/12 Rady Gminy Grajewo z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na rok 2012 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału i działu na kwotę 5.338,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 18.873.623 zł, z tego:

1) dochody bieżące kwota 16.869.913,00 zł

2) dochody majątkowe kwota 2.003.710,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 19.493.622,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące kwota 16.563.877,00 zł

2) wydatki majątkowe kwota 2.929.745,00 zł.

§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Stanisław Szleter


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 220/12
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 31 maja 2012 r.

WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

801

Oświata i wychowanie

7 053.642,00

0,00

7.053.642,00

80104

Przedszkola

164.740,00

0,00

164.740,00

3027

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

6.772,00

- 422,00

6.350,00

3029

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

797,00

- 50,00

747,00

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

66.725,00

- 1.485,00

65.240,00

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7.848,00

- 172,00

7.676,00

4047

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7.231,00

- 156,00

7.075,00

4049

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

851,00

- 19,00

832,00

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

16.170,00

1.514,00

17.684,00

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

1.902,00

178,00

2.080,00

4127

Składki na Fundusz Pracy

2.624,00

- 374,00

2.250,00

4129

Składki na Fundusz Pracy

309,00

- 44,00

265,00

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

29.191,00

- 707,00

28.484,00

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

3.435,00

- 49,00

3.386,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

13.220,00

1.625,00

14.845,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

1.555,00

156,00

1.711,00

4447

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5.149,00

5,00

5.154,00

80195

Pozostała działalność

114.165,00

0,00

114.165,00

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

28.560,00

- 510,00

28.050,00

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

5.040,00

- 90,00

4.950,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

47.940,00

510,00

48.450,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

8.460,00

90,00

8.550,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.626.876,00

0,00

1.626.876,00

90002

Gospodarka odpadami

253.400,00

0,00

253.400,00

4430

Różne opłaty i składki

10.260,00

- 1.260,00

9.000,00

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

0,00

1.260,00

1.260,00

Razem:

16.607.585,00

0,00

16.607.585,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 220/12
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 31 maja 2012 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału i działu na kwotę 5.338,00 zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

OPZZ jest reprezentatywną organizacją pracowniczą w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, konsekwentnie dążącą do realizacji w Polsce fundamentalnych zasad: wolności, równości, solidaryzmu społecznego, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości społecznej, a także – pozbawionego jakichkolwiek wykluczeń – prawa do godnego życia, godnej pracy i płacy oraz godnej emerytury.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama