| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 168/XVII/12 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 30 maja 2012r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) i art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206) Rada Gminy Wysokie Mazowieckie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie:

1) Szkoła Podstawowa w Jabłonce Kościelnej.

2) Szkoła Podstawowa w Święcku Wielkim.

§ 2. 1. Ustala się granice obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie:

2. Obwód Szkoły Podstawowej w Jabłonce Kościelnej obejmuje miejscowości: Jabłonka Kościelna, Jabłonka - Świerczewo, Tybory - Kamianka, Tybory - Trzcianka, Tybory - Jeziernia, Tybory - Misztale, Miodusy - Litwa, Miodusy Wielkie, Miodusy - Stasiowięta, Miodusy -Stok, Faszcze, Rębiszewo - Studzianki, Tybory - Olszewo, Tybory - Wólka, Tybory - Żochy, Wólka Duża, Wólka Mała, Osipy - Kolonia, Bujny Biszewo, Stara Ruś, Nowa Ruś, Sokoły Jaźwiny, Osipy - Wydziory Pierwsze, Osipy - Wydziory Drugie, Gołasze - Puszcza, Gołasze - Górki, Osipy - Lepertowizna, Nowe Osipy.

3. Obwód Szkoły Podstawowej w Święcku Wielkim obejmuje miejscowości: Święck Wielki, Święck - Nowiny, Trzeciny.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wysokie Mazowieckie.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 41/VI/11 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 5 maja 2011 r., w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011 r., Nr 172, poz. 2030)

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Antoni Brzozowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »