| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 79/12 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 5 lipca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 257, 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz §10 Uchwały Nr 153/IV/12 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy na 2012 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy polegających na:

1) przeniesieniu planu wydatków bieżących w kwocie 800 zł. między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2) rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w kwocie 24.600 zł. na wydatki bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

3) objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3,

4) po dokonanych zmianach:

- plan dochodów ogółem wynosi: 12.093.775 zł. w tym: dochody bieżące 11.735.775 zł. dochody majątkowe 358.000 zł.

- plan wydatków ogółem wynosi: 13.443.638 zł. w tym: wydatki bieżące 10.596.971 zł. wydatki majątkowe 2.846.667 zł.

- deficyt budżetowy ogółem wynosi: 1.349.863 zł.

§ 2. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Wójta Gminy


Krzysztof Murawski


Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 79/12

Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 5 lipca 2012 r.

WYDATKI - ZMNIEJSZENIA (PRZENIESIENIA)

w zł.

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

852

85205

4210

800

Zmniejszenie wydatków bieżących z zadań własnych dotyczących finansowania zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Ogółem

800

WYDATKI - ZWIĘKSZENIA (PRZENIESIENIA)

w zł.

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

852

85219

4410

800

Zwiększenie wydatków bieżących z zadań własnych dotyczących utrzymania GOPS

Ogółem

800


Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 79/12

Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 5 lipca 2012 r.

.

REZERWA OGÓLNA - ZMNIEJSZENIA (PRZENIESIENIA)

w zł.

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

758

75818

4810

24.600

Ogółem

24.600

WYDATKI - ZWIĘKSZENIA (PRZENIESIENIA)

w zł.

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

900

90001

4270

24.600

Zadanie własne, wydatek bieżący na zagospodarowanie stawu w miejscowości Tybory-Trzcianka

Ogółem

24.600


Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 79/12

Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 5 lipca 2012 r.

Objaśnienia

dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

1. W toku realizacji budżetu gminy wystąpił niedobór środków na opłacenie podróży służbowych pracowników GOPS. Aby je uzupełnić należy dokonać odpowiednich przeniesień w planie wydatków bieżących.

2. Z rezerwy ogólnej należy przenieść kwotę 24.600 zł. na zagospodarowanie stawu w miejscowości Tybory-Trzcianka. Jest to zadanie własne, wydatek bieżący.

Zadanie to nie było planowane do wykonania w budżecie gminy na 2012 rok jednak wykonanie prac związanych z oczyszczeniem i pogłębieniem stawu zapobiegnie ciągłemu zalewaniu okolicznych terenów i niszczeniu drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej.

Zastępca Wójta Gminy

Krzysztof Murawski

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Monika Kwiatek Kancelaria Radcy Prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »