reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/125/2012 Rady Gminy Augustów

z dnia 28 września 2012r.

zmieniająca uchwałę Nr XII/99/08 Rady Gminy Augustów z dnia 13 sierpnia 2008 r

Na podstawie art.18 ust. 1 ust.2 pkt. 9 lit.a, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568: z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203: z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 1327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 5, art. 37 ust. 3 i 4, art. 68 ust. 1 pkt. 2, 6, 7 i 8 i ust. 3, art. 70 ust. 4, art. 73 ust. 3 i 4, art. 76 ust. 1, art. 84 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (teks. jed. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651, Nr 143,poz. 963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341,Nr 130, poz. 762, Nr 106, poz. 622, Nr 135, poz. 789, Nr 129, poz. 732, Nr 187, poz. 1110, Nr 163, poz.981, Nr 224, poz. 1337.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dotychczasowy tytuł Uchwały Nr XII/99/08 Rady Gminy Augustów z dnia 13 sierpnia 2008 r.w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Augustów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata, który otrzymuje następujące brzmienie: Uchwała Nr XII/99/08 Rady Gminy Augustów z dnia 13 sierpnia 2008 r.w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Augustów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata, lub na czas nieoznaczony.

§ 2. Zmienia się §1, który otrzymuje brzmienie: Określa się zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Augustów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata, lub na czas nieoznaczony.

§ 3. Zmienia się §4 , który otrzymuje brzmienie: Podstawą do nabywania, zbywania, zamiany nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych i użytkowych, ich wydzierżawiania lub najmu na okres oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, oraz obciążania nieruchomości, jest zarządzenie Wójta.

§ 4. Zmienia się §19 ust 1, który otrzymuje brzmienie: Umowy dzierżawy i najmu mogą być zawierane na czas określony lub na czas nieoznaczony.

§ 5. Pozostałe postanowienia pozostają bez zmian.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zdzisław Chmielewski


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIII/125/2012 Rady Gminy Augustów z dnia 28 września 2012 r.

Rada Gminy Augustów podjęła powyższą uchwałę w celu dostosowania do obowiązującej od dnia 22 października 2007 r. zmiany art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. A ustawy o samorządzie gminnym, stanowiącego podstawę jej podjęcia. Przepis ten, po zmianie, wymaga objęcia postanowieniami uchwały także zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości na czas nieoznaczony.

Mając powyższe na względzie podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama