| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/91/12 Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.)[1]) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)[2]) Rada Powiatu Zambrowskiego uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się obowiązujące na terenie Powiatu Zambrowskiego opłaty za usunięcie w trybie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym:

1) roweru lub motoroweru - 110 zł,

2) motocykla - 218 zł,

3) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 478 zł,

4) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 597 zł,

5) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 846 zł,

6) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 1247 zł,

7) pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne - 1518 zł.

§ 2. 1. Ustala się obowiązujące na terenie Powiatu Zambrowskiego opłaty za przechowywanie na parkingu strzeżonym usuniętych w trybie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym pojazdów:

1) roweru lub motoroweru - 17 zł,

2) motocykla - 24 zł,

3) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 37 zł,

4) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 49 zł,

5) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 71 zł,

6) pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 132 zł,

7) pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne - 196 zł.

2. Opłatę nalicza się za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym.

§ 3. Jeśli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania, ustały przyczyny jego usunięcia, koszty spowodowane wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu ustala się w wysokości 50% opłaty określonej w § 1 uchwały, odpowiednio do rodzaju pojazdu.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XII/67/12 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r., poz. 1347).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zambrowskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu


Józef Dąbrowski


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 204, poz. 1195, Nr 205, poz. 1210, Nr 208, poz. 1240 i 1241, Nr 222, poz. 1321, Nr 227, poz. 1367, Nr 244, poz. 1454 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 113 i poz.472.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Adamczak

Ekspert z zakresu podatków i rachunkowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »